aktualności | opinie o nas
dodaj   poleć  napisz
 
baza materiałów publikacje Celestyn Freinet pomoce  
 • baza materiałów 1966 / 79
 • publikacje 96 / 55
 • Celestyn Freinet 73
 • kalendarz 8
 • techniki plastyczne 29 / 141
 • kolorowanki 220
 • nasza galeria 312
 • galeria zdjęć 607
 • katalog haseł 96
baza materiałów > plany pracy
Kategoria: PLANY PRACY
Grupa wiekowa: dzieci 4-letnie
Miesiąc (propozycja): marzec
TEMAT TYGODNIA: Wiosna
Autor: Bożena Forma
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE
PONIEDZIAŁEK
Pomoc nauczycielce przy zmianie dekoracji w kąciku przyrody. Dowolne improwizacje ruchowe do piosenek o wiośnie z płyty CD. Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych [045].
- zachęcanie do wspólnych działań
- rozwijanie wyobraźni muzycznej

- dziecko lubi współdziałać z innymi
- dziecko wykonuje ciekawe ruchy zgodnie z muzyką

B. Forma: Pierwiosnek - słuchanie wiersza. Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny. Oglądanie ilustracji: pierwsze wiosenne kwiaty, bazie. Spacer w okolicy przedszkola, zwrócenie uwagi na charakterystyczne oznaki wiosny. Praca plastyczna Wierzbowe bazie - malowanie farbami plakatowymi. Nauczycielka umieszcza w wazonie wierzbowe gałązki. Dzieci dokładnie je oglądają i omawiają ich wygląd. Następnie otrzymują kartki z naklejonym szablonem wazonu (tło kartki żółte). Próbują namalować w nim gałązki wierzbowe posługując się trzema kolorami farb (biały, ciemny i jasny brąz).
- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej
- przestrzeganie ustalonych zasad zachowania podczas spaceru
- kształcenie spostrzegawczości wzrokowej
- umiejętność posługiwania się pędzlem

- dziecko rozpoznaje niektóre rośliny i prawidłowo je nazywa
- dziecko próbuje pędzlem i farbą odtworzyć wierzbowe gałązki

Słuchanie bajki czytanej przez nauczycielkę Królewna na ziarnku grochu. Zabawy dowolne w kącikach zabaw.
- przyzwyczajanie do obcowania z książką
- dziecko w skupieniu słucha bajki
WTOREK
Oglądanie książek przy stolikach. Dowolne rysowanie na wąskich kartkach papieru. Rozpoznawanie znanych piosenek nuconych przez nauczycielkę.
- uświadamianie konieczności odpowiedniego obchodzenia się z książkami
- ćwiczenie słuchu muzycznego

- dziecko szanuje książki
- dziecko potrafi rozpoznać melodię nuconą przez nauczycielkę

Zagadki związane z narzędziami potrzebnymi do siania nasion w skrzynkach (rękawice, łopatka, grabki, konewka, skrzynka) - w połączeniu z prezentacją narzędzi. Oglądanie nasion przez posianiem. Wysianie nasion do skrzynek przez same dzieci (taki podział ról, by każde miało w tym swój czynny udział). Naklejanie torebki po nasionach za pomocą taśmy samorzylepnej do skrzynki. Wyznaczenie dyżurnych odpowiedzialnych za podlewanie roślin. B. Forma: Pierwsze znaki wiosny - słuchanie śpiewu nauczycielki. Zabawa ruchowa przy piosence.
- kształcenie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej
- wzbogacanie wiadomości przyrodniczych
- wzbogacanie słownictwa dziecięcego

- dziecko wskazuje "ukryty" przedmiot będący rozwiązaniem zagadki
Zabawy w przedszkolnym ogrodzie. Wykorzystanie piłek i skakanek.
- przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy
-dziecko bawi się bez potrącania innych
ŚRODA
Powrót ptaków - zabawa orientacyjno - porządkowa. Umieszczenie w wodzie gałęzi przyniesionych przez nauczycielkę. Obserwacja ich każdego dnia.
- doskonalenie sprawności ruchowej
- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

- dziecko prawidłowo wykonuje ćwiczenie
- dziecko rozumie dlaczego liście na gałęziach w wazonie pojawiają się wcześniej niż na drzewach

B. Forma: Bocian - słuchanie wiersza. Oglądanie ilustracji ptaków przylatujących do kraju. Różne głosy - zabawa otrofoniczna. Naśladowanie głosów ptaków. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [041].
- wzbogacanie wiedzy na temat ptaków
- dziecko nazywa wybrane ptaki
Słuchanie bajki Kot w butach czytanej przez nauczycielkę. Zabawy dowolne wybranymi zabawkami.
- zachęcanie do obcowania z książką
- dziecko słucha w skupieniu nauczycielki
CZWARTEK
Wyszukiwanie w książkach i czasopismach ilustracji o tematyce wiosennej. Utrwalenie poznanych piosenek o tematyce wiosennej. Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych.
- rozwijanie aparatu mowy
- dziecko potrafi w całości zaśpiewać 1 zwrotkę piosenki
Zabawa matematyczna Ptaki - tworzenie zbiorów. Ptaki - lepienie z masy solnej na płaskiej powierzchni. W pudełku po bombonierce wylepienie ptaka. Po wyschnięciu pracy pokrycie jej farbami plakatowymi.
- wzbogacanie wiedzy matematycznej
- stosowanie określeń mniej, więcej, tyle samo
- przeliczanie ptaków
- poznanie nowego sposbu lepienia z masy solnej

- dziecko stosuje odpowiednie określenia podczas porównywania liczebności zbiorów
- dziecko potrafi przeliczać w zakresie 4
- dziecko starannie pokrywa ptaka farbą plakatową

Zabawa z elementem współzawodnictwa w przedszkolnym ogrodzie: slalom między przeszkodami (drzewa, krzewy) - wygrywa grupa, która pierwsza pokona trasę. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego.
- oczekiwanie na swoją kolej
- dziecko chętnie uczestniczy w zabawie
PIĄTEK
Zabawy ścinkami folii samoprzylepnej. Tworzenie kompozycji poprzez naklejanie na kolorowych tekturkach kawałków folii według własnego konceptu. Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych
- rozwijanie wyobraźni
- dziecko tworzy ciekawą kompozycję
Topienie Marzanny - obrzęd ludowy. Słuchanie pieśni ludowych związanych z tym obyczajem. Wyjście na przedszkolne podwórko. Udział w "topieniu Marzanny". Śpiew zbiorowy i indywidualny piosenek o wiośnie. Obejrzenie przedstawienia prezentowanego przez grupę starszaków - Powitanie wiosny.
- poznanie zwyczajów związanych z topieniem Marzanny
- doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem
- zwracanie uwagi na staranne wypełnienie konturu

- dziecko wie co oznacza topienie Marzanny
- dziecko dokładnie wypełnia kontur na obrazku

Zabawy i gry planszowe przy stolikach. Zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne klockami. Budowanie trasy samochodowej - zabawa małymi samochodami.
- samodzielne konstruowanie indywidualne i z rówieśnikami
- dziecko właściwie wykorzystuje materiał do konstruowania
odwiedzin: 11545728  
o serwisie podstawa programowa regulamin mapa serwisu kontakt panel administracyjny
Copyright © 2005-2018  Rok w Przedszkolu Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu