aktualności | opinie o nas
dodaj   poleć  napisz
 
baza materiałów publikacje Celestyn Freinet pomoce  
 • baza materiałów 1966 / 79
 • publikacje 96 / 55
 • Celestyn Freinet 73
 • kalendarz 8
 • techniki plastyczne 29 / 141
 • kolorowanki 220
 • nasza galeria 312
 • galeria zdjęć 607
 • katalog haseł 96
baza materiałów > plany pracy
Kategoria: PLANY PRACY
Grupa wiekowa: dzieci 6-letnie
Miesiąc (propozycja): maj
TEMAT TYGODNIA: Latające maszyny
Autor: Bożena Forma
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE
PONIEDZIAŁEK
Swobodne rozmowy z dziećmi na temat minionego weekendu. Ocena pracy dyżurnych z poprzedniego tygodnia. Wybór dyżurnych na bieżący tydzień. Zabawa kształcąca spostrzegawczość O której książce mówię - książki dzieciom nieznane, najlepiej aby były to wydawnictwa albumowe; nauczycielka opisuje nie treść okładki, ale kształt, rozmiar i barwy książki. Zabawa ruchowa Małe i duże samoloty. Dzieci podzielone na dwie grupy. Jedna grupa oznaczona szarfami czerwonymi (duże samoloty) zajmuje miejsca na większym obwodzie koła; druga oznaczona szarfami zielonymi (małe samoloty) siedzi na obwodzie wewnętrznego koła. Podniesiona przez prowadzącą szarfa w kolorze czerwonym oznacza bieg po obwodzie koła dużych samolotów, zielona małych. Dzieci poruszają się z rękami wyciągniętymi w bok, naśladują odgłosy lecących samolotów. Po dwukrotnym przeprowadzeniu zabawy dzieci zamieniają się szarfami.
- wzbogacanie słownictwa czynnego
- kształtowanie właściwych postaw moralnych
- wyrabianie poczucia obowiązku
- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej
- utrwalenie pojęcia wewnątrz i na zewnątrz
- dostrzeganie sygnałów wzrokowych

- dziecko chętnie rozmawia na temat czasu spędzonego poza przedszkolem
- dziecko wie jak ocenić pracę dyżurnych
- dziecko wie jak należy wywiązywać się z dyżuru
- dziecko uważnie wodzi wzrokiem po książkach
- dziecko dostosowuje szybkość biegu do rówieśników
- dziecko reaguje na bodźce wzrokowe

Scenariusz zajęć Na lotnisku - kształtowanie zainteresowań otaczającym światem. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [011] przeprowadzony na przedszkolnym podwórku.
- poznanie otoczenia niedostępnego bezpośredniej obesrwacji
- szybkie reagowanie na polecenia
- utrwalenie obrazu graficznego cyfr (do wyboru przez nauczyciela)

- dziecko poznało pojęcia związane z lotniskiem
- dziecko w sposób bezpieczny porusza się szybko wśród rówieśników
- dziecko kojarzy cyfrę z jego odpowiednikiem słownym

Zgadywanki słuchowe przy wykorzystaniu kasety Dźwięki wokół nas - Zgadnij jaki to pojazd. Podział pojazdów (powietrzne, lądowe, wodne) dokonany przez same dzieci. Zabawy w wybranych kącikach zabaw.
- ćwiczenia słuchu
- wzbogacanie wiadomości o pojazdach

- dziecko prawidłowo rozpoznaje dźwięki 3-4 pojazdów
WTOREK
Słuchanie wiersza J. Tuwima W aeroplanie w interpretacji nauczycielki. Wspólne z prowadzącą oglądanie książek, encyklopedii zawierających zdjęcia, ilustracje samolotów (zarówno starych jak i współczesnych). Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych [009].
- kontakt dziecka z literaturą dziecięcą
- wzbogacanie wiedzy o samolotach

- dziecko dostrzega humor i nierealność sytuacji
- dziecko zdobywa wiedzę poprzez korzystanie z książki

Zabawa matematyczna Samoloty. Zabawa ruchowa Samoloty wg K. Wlaźnik. Wydzieranka Samoloty. Dzieci wybierają szablon samolotu (spośród 4) i wypełniają go kolorowym papierem. Szablon odrysowywują same.
- rozwijanie myślenia matematycznego
- ćwiczenie umiejętności starannego odrysowywania i uzupełniania szablonu

- dziecko prawidłowo używa określeń matematycznych
- dziecko ćwiczy sprawność dłoni i palców
- dziecko samo dokonuje wyboru szablonu i koloru

Wyjście do przedszkolnego ogrodu. Zabawy na śniegu: obrzucanie się śnieżkami, rzuty do celu. Zabawa uspokajająca Zrób to. Nauczycielka szeptem podaje polecenia, np. podnieś ręce, pokręć głową, zamknij oczy, itp.
- przyzwyczajanie do zabaw bez potrącania innych
- wyciszenie dzieci
- kształcenie umiejętności wsłuchiwania się w szept prowadzącej

- dziecko wie dlaczego rzucać kulkami w rówieśników można tylko w nogi i lekko zbitą kulką
- dziecko potrafi zachować ciszę
- dziecko polega na swoim słuchu, a nie na obserwacji ruchów rówieśników

ŚRODA
Ćwiczenie graficzne - szukanie drogi pilota do właściwego samolotu. Zabawa ruchowa Rybki w akwarium i Powódź (wg K. Wlaźnik).
- ćwiczenie sprawności manualnych
- rozwijanie spostrzegawczości
- ćwiczenie ruchów powtórzeniowych

- dziecko poprawnie wykonuje powierzone zadania
- dziecko potrafi zachować ciszę podczas trwania zabawy

Zapoznanie z treścią wiersza B. Forma W samolocie połączone z poznaniem wnętrza samolotu pasażerskiego (przekrój). Zabawa ruchowa Samoloty wg K. Wlaźnik. Wspólne wykonanie makiety lotniska (można wykorzystać do tego celu małe zabawki), lepienie z plasteliny samolotów. Umieszczenie napisów np. pas startowy, lotnisko.
- określanie krajobrazów, które można zaobserwować podczas lotu
- utrwalenie pojęć związanych z lotnictwem
- kształcenie wyobraźni plastycznej i umiejętności czytania

- dziecko modeluje plastelinę w sposób trwały
- dziecko rozpoznaje i nazywa litery

Układanie rozsypanek obrazkowych (różnorodność uzależniona od inwencji prowadzącej). Każde dziecko otrzymuje pocięty obrazek, szablon w pudełeczku i układa go tworząc całość. Zabawy w sali gimnastycznej z wykorzystaniem skakanek, klocków materacowych i suchego basenu.
- doskonalenie analizy wzrokowej
- kształcenie postaw koleżeńskich

- dziecko dokonuje analizy obrazka zarówno poprzez spostrzeganie, jak i dopasowywanie poszczególnych części
- dziecko potrafi oddać innym atrakcyjną zabawkę, przybór

CZWARTEK
Doskonalenie umiejętności marszu oraz zatrzymywania się i wykonania zwrotu na przerwę w muzyce. Zabawa ruchowa ze śpiewem Wędrowali szewcy.
- ćwiczenie spostrzegawczości ruchowej
- dziecko potrafi rytmicznie maszerować
Zapoznanie z utworem A. Bahdaja Pilot i ja. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimastycznych - powtórzenie z poniedziałku.
- wdażanie do słuchania dłuższych utworów literackich
- dziecko uważnie śledzi losy bohatera utworu
Zabawa dydaktyczna Kto, co i dlaczego pokazuje. Dzieci zajmują miejsca przy stolikach, które zestawione tworzą jeden ciąg. Na środku rozłożone rysunki lub sylwety, np. żołnierza, płonącego lasu, człowieka z walizką, śmigła. Przed każdym dzieckiem znajduje się odwrócona ilustracją do blatu stołu kartka odpowiadająca jednemu z w/w rysunków: samolot wojskowy - żołnierz, płonący las - helikopter. Na polecenie dzieci dopasowują części do siebie. Uwaga! Zabawę powtarzamy zmieniając dzieciom elementy. Zabawę należy poprzedzić zapoznaniem dzieci z różnymi rodzajami samolotów i ich przeznaczeniem. Zabawy konstrukcyjne w sali przedszkolnej.
- zapoznanie z latającymi pojazdami i ich przeznaczeniem
- dziecko właściwie dopasowuje elementy
PIĄTEK
Chętne dzieci malowanie portu lotniczego farbami plakatowymi na dużych arkuszach papieru, pozostałe rysowanie dowolne kredkami świecowymi. Zestaw ćwiczeń porannych obowiązujący w bieżącym tygodniu.
- kształcenie umiejętności plastycznego odtwarzania
- dziecko maluje pracę na temat
Pamięciowe opanowanie wiersza B. Forma W samolocie poprzez wprowadzenie ilustracji, np. tam gdzie pada słowo "oknie" - wskazanie szablonu okna, "stewardessa" - sylwety stewerdessy. Zgaduj - zgadula Co wiemy o latających maszynach - współzawodnictwo grupowe.
- praca nad dykcją i artykulacją
- utrwalenie zdobytej wiedzy

- dziecko wyraźnie odtwarza treść wiersza
- dziecko stara się zapamiętać jak najwięcej
- dziecko wykazuje się wiedzą
- dziecko spokojnie przyjmuje przegraną

Wykonanie szlaczków Figury akrobatyczne samolotów - ćwiczenie graficzne. Zabawa ruchowa Tor przeszkód. Nauczycielka dzieli dzieci na grupy, których zadaniem jest pokonanie toru przeszkód.
- rozwijanie sprawności manualnych
- kształcenie szybkości i dokładności

- dziecko stara się dokładnie wykonać ćwiczenia graficzne
- dziecko chętnie rywalizuje z rówieśnikami

odwiedzin: 21741147  
o serwisie podstawa programowa regulamin mapa serwisu kontakt panel administracyjny
Copyright © 2005-2024  Rok w Przedszkolu Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu