aktualności | opinie o nas
dodaj   poleć  napisz
 
baza materiałów publikacje Celestyn Freinet pomoce  
 • baza materiałów 1966 / 79
 • publikacje 96 / 55
 • Celestyn Freinet 73
 • kalendarz 8
 • techniki plastyczne 29 / 141
 • kolorowanki 220
 • nasza galeria 312
 • galeria zdjęć 607
 • katalog haseł 96
Celestyn Freinet > biografia i metoda
CELESTYN FREINET - NOTA BIOGRAFICZNA, METODA
Opracowanie: Beata Staniczek  Anna Przepióra  Małgorzata Gałwa  Anna Juszczyk  Halina Zapp  
"Zaufajcie dzieciom, bo one są twórcami przyszłości..."
C. Freinet

Celestyn Freinet jest jednym z najwybitniejszych pedagogów nowatorów XX wieku. Urodził się 15 października 1896 roku w małej wiosce prowansalskiej Gars, w biednej rodzinie chłopskiej. Ze środowiska wyniósł umiejętność bliskiego współżycia z przyrodą, zdrowy, chłopski rozsądek i nawyk wytrwałej, upartej pracowitości.

Jego droga życiowa nie była łatwa. Nie ukończywszy szkoły nauczycielskiej został wciągnięty w wir pierwszej wojny światowej. Powrócił z niej do domu z uszkodzonymi płucami i wyrokiem lekarzy, którzy uznali go za inwalidę bez żadnych szans na odzyskanie zdrowia. Dwudziestoletni Celstyn podjął ważną decyzję: "Jeżeli mam żyć tak krótko, to przynajmniej chcę zrobić coś pożytecznego" i objął posadę nauczyciela. Jego przygotowanie do zawodu było tak skromne, że intuicyjnie zaczyął wprowadzać do klasy kolejne innowacje organizacyjne i metodyczne, opierając się głównie na obserwacji swych uczniów, poznaniu ich zainteresowań, na ich reakcjach i wypowiedziach. Codziennie wyprowadzał dzieci ze szkoły na krótkie wycieczki, umożliwiające im dokonywanie obserwacji przyrodniczych, przyglądanie się ludziom oraz zbieranie informacji o ich zajęciach i sposobie życia. Jednocześnie dokształcał się szukając w książkach odpowiedzi na nurtujące go problemy. Czytał dzieła mistrzów, a sam zapisywał swoje przeżycia i spostrzeżenia. Celestyn Freinet nie ograniczał się do pracy w szkole. Organizował w swojej wsi ruch spółdzielczy, zachęcał mieszkańców do budowy dróg, unowocześniania środków produkcji, do elektryfikacji. Pełnił także przez wiele lat funkcję sekretarza Ligi Obrony Praw Dziecka.

Jednakże jako młody nauczyciel zabiegający o poprawę materialnych warunków szkoły, społecznik piszący artykuły w obronie praw dziecka na łamach postępowych czasopism, nowator pracy szkolnej przyjmujący w swojej klasie wycieczki nauczycieli i wizyty pedagogów francuskich i zagranicznych, stwarzał w pojęciu skostniałych władz administracyjnych zagrożenie spokoju i wygodnego życia. Został zwolniony z pracy pod pozorem złego stanu zdrowia. Wówczas ze skromnych oszczędności, przy pomocy rodziny i przyjaciół wybududował małą szkołę w Vence, która wkrótce stała się (i jest po dzień dzisiejszy) ośrodkiem unikalnego oddolnego ruchu pedagogicznego, rozwijającego się nieustannie i organizującego duże grupy zaangażowanych nauczycieli w ponad trzydziestu krajach na różnych kontynentach.

Druga wojna światowa wyrwała Freineta z twórczej pracy. Internowany w obozie, nękany chorobą Celestyn Freinet nie poddawał się i pisał szkic swojej przyszłej dwutomowej pracy: "Zarys psychologii stosowanej w wychowaniu", która stanowi teoretyczną podstawę jego całej koncepcji pedagogicznej. Po licznych interwencjach przyjaciół został zwolniony z obozu. Po okresie rekonwalescencji stanął na czele oddziału partyzanckiego w Alpach śródziemnomorskich i walczył aż do odzyskania niepodległości przez Francję. Po wojnie kontynuował swoje dzieło odnowy szkoły ludowej, przygotowując nieustannie zespół swych kontynuatorów. Zmarł w 1966 roku w wieku siedemdziesięciu lat.

CELESTYN FREINET - METODA

Freinet wychodził ze słusznego założenia, że człowiek zmienia się i rozwija w ciągu całego życia. Postawił przed nauczycielami zadanie - "dążenia do maksymalnego rozwoju osobowości". W swych publikacjach nawoływał do lepszego poznania potrzeb dziecka, a przede wszystkim do zmiany stosunków między nauczycielem a uczniem.Domagał się od nauczycieli zaangażowania, odpowiedzialności i twórczości. Punktem wyjścia pedagogiki Freineta była troska o dziecko i udzielenie mu takiej pomocy, jaka może mu zapewnic "maksymalny rozwój osobowości". W systemie tym przedmioty nauczania zostały zastąpione przez treści środowiska.

Koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta jest przykładem założeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły twórczej. Współczesna edukacja w coraz większym stopniu dąży do kształcenia uczniów kreatywnych, otwartych na zmiany zachodzące w otaczającej ich rzeczywistości i aktywnie w niej uczestniczących. Bardzo ważną rolę pełni tu nauczyciel. Chcąc właściwie uczestniczyć w procesie wyzwalania postaw twórczych u wychowanków, nauczyciel powinien charakteryzować się bogatą osobowością, umiejętnością stworzenia odpowiedniego klimatu i warunków do optymalnego rozwoju dzieci, wykorzystywać nowoczesne metody i formy pracy. To wychowawca jest osobą, która organizuje życie wewnątrz klasy, a także kontakty z otaczającym światem. Wyzwala zainteresowania i pomysły uczniów, dostarcza im potrzebnych informacji, materiałów i narzędzi.W razie potrzeby udziela wskazówek technicznych, chroni przed niepowodzeniem, pomaga w trudnościach, obiektywnie ocenia wysiłki dzieci.

Poszczególne techniki Celestyna Freineta omówiono w osobnych opcjach:
•   swobodny tekst
•   doświadczenia poszukujące
•   fiszki
•   dyplomy sprawności
•   ekspresja artystyczna
•   gazetka
•   korespondencja
odwiedzin: 21741253  
o serwisie podstawa programowa regulamin mapa serwisu kontakt panel administracyjny
Copyright © 2005-2024  Rok w Przedszkolu Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu