aktualności | opinie o nas
dodaj   poleć  napisz
 
baza materiałów publikacje Celestyn Freinet pomoce  
 • baza materiałów 1966 / 79
 • publikacje 96 / 55
 • Celestyn Freinet 73
 • kalendarz 8
 • techniki plastyczne 29 / 141
 • kolorowanki 220
 • nasza galeria 312
 • galeria zdjęć 607
 • katalog haseł 96
Celestyn Freinet > dyplomy sprawności
DYPLOMY SPRAWNOŚCI - WSTĘP
Opracowanie: Beata Staniczek  Anna Przepióra  Małgorzata Gałwa  Anna Juszczyk  Halina Zapp  
Dyplomy sprawności są to specjalne odznaki lub dyplomy za zdobycie konkretnej sprawności intelektualnej lub ruchowej, nadane w uroczystej atmosferze. Zdobywanie sprawności może być indywidualne lub grupowe. Zestaw sprawności opracowany jest przez nauczyciela i uczniów (np. matematyk, aktor, poeta, kolarz, itp.). Każda sprawność musi mieć jasno określone kryteria jej zdobywania i oceny. Dzięki tej technice uczniowie aktywnie uczestniczą w procesie dydaktyczno - wychowawczym, wyrabiają systematyczność, wytrwałość, pilność.

Oto propozycje zdobywania sprawności w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:
- sprawność podróżnika, geografa, historyka,
- srawność rachmistrza, poety,
- sprawność tancerza, rysownika, malarza,
- sprawność piłkarza, modelarza, hodowcy,
- sprawność kelnera,
- sprawność dobrego kolegi, dżentelmena,
- sprawność poszukiwacza kolorów,
- sprawność wzorowego pieszego,
- sprawność pomocnika św. Mikołaja,
- sprawność wzorowego dużyrnego, itp.

W przypadku sprawności podróżnika przygotowujemy "paszporty", w których dzieci rysują swoje kolejne osiągnięcia. Zdobywanie sprawności poprzedzamy ustaleniem regulaminu:

Przykładowy regulamin zdobywania sprawności:
1. Przygotuję się bardzo dokładnie, gdyż na prezentację mam tylko 20 minut.
2. Mam tak dużo wiadomości, że muszę je uporządkować notując najważniejsze.
3. Dowiem się jeszcze czegoś więcej. Odwiedzę bibliotekę. Porozmawiam z rodzicami.
4. Przejrzę swoje materiały i zabezpieczę tak, aby każdy mógł ich dotknąć.
5. Opowiem o czymś, o czym jeszcze nikt w klasie nie słyszał.
6. Pokażę coś, czego nikt w klasie nie widział.
7. Gdy będę już gotowy poinformuję o tym wychowawczynię.

Sam akt nadania dyplomu sprawności powinien mieć charakter wyjątkowo uroczysty. W tym celu przygotowujemy dyplomy, które należy wykonać własnoręcznie. Nie można powielić jednego wzoru, gdyż każde dziecko zdobywało sprawność z innej dziedziny.

W chwili zgłoszenia przez ucznia, że jest już gotowy do zobycia sprawności, przeprowadza się z nim krótką rozmowę na temat: Co przygotował? O czym opowie? Co przyniesie ze sobą? Co pokaże? Mając te informacje redaguje się treść dyplomu w dwóch egzemplarzach - jeden dla ucznia, drugi na gazetkę.

Stosowanie tej techniki w pracy z dziećmi zapewnia realizację wielu ważnych zadań dydaktyczno - wychowawczych, takich jak:
- pełni funkcję motywacyjną,
- wzbogaca wiedzę w sposób zabawowy,
- rozwija zainteresowania,
- wdraża do samodzielności,
- uaktywnia uczniów,
- daje możliwość osiągnięcia sukcesu i powodzenia,
- przełamuje barierę strachu, niepewności w komunikowaniu się z innymi.
odwiedzin: 21750472  
o serwisie podstawa programowa regulamin mapa serwisu kontakt panel administracyjny
Copyright © 2005-2024  Rok w Przedszkolu Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu